ติดตามเรา

ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง และโกลเด้น โบฮิเนียสแควร์


ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง (และโกลเด้น โบฮิเนีย สแควร์)
ศูนย์ การประชุมและนิทรรศการฮ่องกงที่โดดเด่นด้วยม่านกระจกขนาดใหญ่และหลังคา อะลูมิเนียมขนาด 40,000 ตารางเมตรที่ก่อสร้างอย่างแม่นยำเพื่อสะท้อนเสียงนกทะเลที่บินขึ้นสู่ฟ้า ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญบนเส้นขอบฟ้าของเกาะฮ่องกง อาคารนี้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในชื่อ HKCEC ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าว ใช้เทคนิคการก่อสร้างจากบนลงล่างเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายเรื่องที่ดินอัน จำกัด เทคนิคนี้จัดเป็นความก้าวหน้าขั้นสูงจนได้รับรางวัลจากหลายอุตสาหกรรม

แฟนภาพยนตร์ของแจ็คกี้ ชาน อาจจดจำได้ว่าอาคารนี้เป็นฉากสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์เรื่อง New Police Story แต่อาคารนี้ยังใช้สำหรับประกอบงานพิธีที่ตราตรึงใจมากว่าในภาพยนตร์เรื่อง นั้นมากมายนัก นั่นคือ งานพิธีการส่งมอบคืนเกาะฮ่องกง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 1997 ซึ่งบันทึกช่วงเวลาที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษได้ส่งมอบเกาะคืนแก่สาธารณะรัฐ ประชาชนจีนและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไว้ในประวัติศาสตร์

HKCEC มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการในระดับโลก และได้รับการจัดอันดับให้เป็นศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการที่ดีที่สุดใน เอเชียเป็นครั้งที่ 9 โดยสมาคมอุตสาหกรรมในปี 2012

โกลเด้น โบฮิเนีย สแควร์
โบฮิเนียเป็นสัญลักษณะประจำฮ่องกง รูปปั้นโบฮิเนียที่เจริญรุ่งเรืองชั่วนิรันดร์ที่ตั้งอยู่
บริเวณเอ็กซ์โป พรอมเมอนาดทำให้คนทั่วไปเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าโกลเด้น โบฮิเนีย
สแควร์ เป็นรูปปั้นซึ่งรัฐบาลกลางได้ส่งให้เป็นของขวัญแก่ฮ่องกง เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของ การส่งมอบคืนในปี 1997 อันเป็นวโรกาสที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศซึ่งมี ประชากรมากที่สุดในโลกแห่งนี้ และยังเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญของ
ศตวรรษที่ 20 ด้วย

ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนแวะเวียนมาเป็นจำนวนมาก โดยเข้ามาถ่ายภาพอนุสาวรีย์การรวมประเทศที่มีแผ่นจารึกลายมือของท่าน ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ผู้เป็นตัวแทนประเทศจีนในพิธีการส่งมอบเกาะ นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้ชื่นชมพิธีการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอย่างเอิกเกริกและเพื่อเป็นสัญลักษณ์รำลึกถึงเหตุการณ์นี้ โดยมี อ่าววิคตอเรียเป็นฉากหลัง

พิธีการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาในแต่ละวัน จัดขึ้นทุกวันยกเว้นวันแรกของแต่ละเดือน
7:50 น. ถึง 8:03 น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงเป็นผู้ประกอบพิธี โดยแต่งกายในชุดงานพิธี และมีการบรรเลงเพลงชาติในวันอาทิตย์ที่สองของแต่ละเดือนกลุ่มเยาวชนในชุด เครื่องแบบต่างๆ จะเป็นผู้ประกอบพิธี
พิธีการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาตอนต้นเดือน จัดขึ้นในวันแรกของแต่ละเดือน
7:45 น. ถึง 8:13 น.
ในระหว่างพิธีการ จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงผู้เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา โดยมีพลปืนในชุดเครื่องแบบเต็มยกให้การอารักขา มีการบรรเลงเพลงชาติโดยวงดุริยางค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามด้วยการแสดงดนตรีจากวงเครื่องเป่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเป็นเวลา10 นาที

พิธีการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาอาจถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อ หากสภาพอากาศไม่อำนวย ในกรณีที่มีการยกเลิก จะมีการประกาศให้ทราบผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นระหว่างเวลา 7:00 น. และ 8:00 น.

 

จองทัวร์เพิ่มเพื่อนรับของที่ระลึก ฟรี!!


แชร์: Facebook Shared Twitter Shared Google Plus Shared Line Shared


Top