ติดตามเรา

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY 3วัน 2คืน

  แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY 3วัน 2คืน
 • Emirates Airline A380
 • สักกาละวัดดังฮ่องกง
 • MARCO POLO GATEWAY HOTEL
 • ไม่บังคับซิตี้ทัวร์
เดินทาง:  วันนี้ - 31 ส.ค. 61
ระยะเวลา :   3วัน 2คืน ประเทศ :  ฮ่องกง
รหัสทัวร์: PKG-EK-ECO-MPGW สถานะ: รับได้
ราคาเริ่มต้น: :16,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง MARCO POLO GATEWAY HOTEL  3วัน 2คืน

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม 2561 (วันนี้ – 31 ส.ค.61)
**แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปคะ**

ไม่บังคับ City Tour!! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้

 

มีนาคม

9-11 / 10-12 / 23-25 / 24-26 / 31 มี.ค.-2 เม.ย.

 

 

 

วันแรก           กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย    

10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง

14.00 น.     ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384

18.05น.      ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออก B ท่านจะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays นะคะ

นำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้ เป็นลักษณะจอยบัส 

"ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" นำท่านผ่านสะพานซิงหม่าเป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ตั้งชื่อตามเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน มีช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7 ของโลก

นำท่านเดินทางสู่ ที่พักระดับ 5*

โรงแรมระดับ 5 ดาว

 

วันที่สอง      วัดแชกงหมิว – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง

ไม่บังคับซิตี้ทัวร์ แต่ต้องแจ้งภายในวันที่จอง

นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ (ศักดิ์สิทธิ์มากๆ อยากให้ทุกท่านตั้งใจอธิฐานขอพร)

นำท่านสู่โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง

จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยว

พักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข

, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ จากนั้นทำท่านไปยัง จุดชมวิวที่อยู่ระหว่างทางไปยังจุดสูงสุดของวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และ สีสันของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย 

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง    แบรนด์เนมต่างๆมากมาย และกลับโรงแรมด้วยตัวท่านเอง

ที่พักระดับ 5*

วันที่สาม      อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า ขอแบนด์เนมทุกยี่ห้อ ทุกชิ้น บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสามารถสอบถามไกด์ได้เลย ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก

21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385  

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

มีเตียง+

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

9-11 ก.พ.

 16,900

16,900

16,900

16,900

8,000

9-11 มี.ค.

 16,900

16,900

16,900

16,900

8,000

10-12 มี.ค.

 16,900

16,900

16,900

16,900

8,000

23-25 มี.ค.

 16,900

16,900

16,900

16,900

8,000

24-26 มี.ค.

 16,900

16,900

16,900

16,900

8,000

31 มี.ค.-2 เม.ย.

 16,900

16,900

16,900

16,900

8,000

**ทารก 0-2 ปี ราคา 5,000 บาท**

 

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์ ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนักสัมภาระ 40 kg)
 • โรงแรมระดับ 5 ดาว / 2  คืน พักห้องละ 2 -3 ท่าน
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (จอยบัส)
 • ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน(ไม่บังคับ)  วัดแชกง , เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ , จุดชมวิว วิคตอเรียพีค, ร้านจิวเวอลี่ (โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)

 

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ให้ออกที่ทางออก B สังเกตป้ายC.P.Holidaysพบเจ้าหน้าลูกค้าสามารถยื่นใบคอนเฟิร์มให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour  ค่าทิปไกด์ ท่านละ 50 HKD (ต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)

 

ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังทำการจองและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ cpholidays88@gmail.com หรือ
โทร 02-320-5588   หรือ ไอดีไลน์ cpholidays3/cpholidays2/cpholidays1/cpholidays

สถานที่สำคัญซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด

Fuk Tak Temple 0.1 km
Haiphong Road Temporary Market 0.1 km
The Sun Arcade 0.1 km
Hong Kong Heritage Discovery Centre 0.2 km
ฮ่องกง ไชน่า เฟอร์รี่ เทอร์มินอล 0.3 km
China Hong Kong City 0.3 km
ฮาร์เบอร์ซิตี้ 0.3 km
เกาลูนมอสก์แอนด์อิสลามิกเซ็นเตอร์ 0.3 km
สวนเกาลูน 0.3 km
ไอสแควร์ 0.3 km
 

สถานที่น่าสนใจยอดนิยม

รถไฟด่วนระหว่างสนามบิน สถานีเกาลูน 0.9 km
เทมเปิล สตรีท 1.1 km
เออีแอล ฮ่องกง 1.8 km
ฮ่องกง มาเก๊า เฟอร์รี่ เทอร์มินอล 1.9 km
ลาน ไคว ฟง 2.3 km
โซโห 2.4 km
สนามแข่งม้า แฮปปี้ วัลเล่ย์ 3.1 km
วิคตอเรียพีค 3.6 km
วัดหว่องไท่ซิน 5.6 km
โอเชี่ยนพาร์ค 6.6 km
 

สนามบินที่ใกล้ที่สุด

สนามบินนานาชาติฮ่องกง 24 km 
สนามบินนานาชาติเซินเจิ้นเป่าอัน 53.1 km 
Macau Airport 63 km 
 

แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง (ในระยะไม่เกิน 500 ม.)

Canton Road ช็อปหรู 
มีแบรนด์ยอดนิยม เช่น: Rolex, Cartier, Gucci, Tiffany & Co, Louis Vuitton
Harbour City ช็อปหรู ช็อปแบรนด์ไฮสตรีท 
มีแบรนด์ยอดนิยม เช่น: Rolex, Gucci, Hermès, Zara, Louis Vuitton
1881 Heritage ช็อปหรู 
มีแบรนด์ยอดนิยม เช่น: Rolex, Cartier, Tiffany & Co
iSquare ช็อปแบรนด์ไฮสตรีท 
Granville Road ช็อปเสื้อผ้า 
Mira Mall ช็อปแบรนด์ไฮสตรีท 
The ONE ช็อปแบรนด์ไฮสตรีท 
K11 ช็อปแบรนด์ไฮสตรีท 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top