ติดตามเรา

แพคเกจฮ่องกง Business Class 3วัน 2คืน

  แพคเกจฮ่องกง Business Class 3วัน 2คืน
 • เลือกบิน Business Class 2 สายการบิน HONG KONG AIRLINES หรือ EMIRATES AIRLINE
 • วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมที่ Repulse Bay
 • ที่พัก STANFORD HILLVIEW 4 ดาว หรือ EATON HOTEL 4 ดาว
 • ไม่บังคับ City Tour อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน
เดินทาง:  วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 61
ระยะเวลา :  3วัน 2คืน ประเทศ :  ฮ่องกง
รหัสทัวร์: PKGVIP-BC-SHV สถานะ: รับได้
ราคาเริ่มต้น: :16,900 บาท

แพคเกจฮ่องกง Business Class ใครก็บินได้ 3D2N
พัก Stanford Hillview Hotel 4 ดาว
ไม่บังคับ CITY TOUR

 

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น

ราคาเด็กต่ำกว่า

11 ปี (เสริมเตียง)

ราคาเด็กต่ำกว่า

11 ปี(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

0-2 ปี

พักเดี่ยว

HONG KONG AIRLINES

วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 61

เดินทาง อาทิตย์ – พุธ

16,900

16,900

15,900

5,000

7,000

EMIRATES AIRLINE

 วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 61​

เดินทาง อาทิตย์ – พุธ

17,900

17,900

16,900

5,000

7,000

 

เดินทางวันพฤหัสบดี วันศุกร์ หรือ วันเสาร์ เพิ่มท่านละ 1,000 บาท จากราคาดังกล่าว

แพคเกจนี้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 

ไม่บังคับ City Tour !! ไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้**

CITY TOUR !! คืออะไร = เที่ยวในเมือง (City tour) ได้แก่ การเที่ยวชมสภาพแวดล้อมภายในตัวเมือง เยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ของเมือง เช่น พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ วัด โบสถ์ วัง เป็นต้น 

HX768

BKK-HKG

08.25-12.10

2.45 ชั่วโมง

HX761

HKG-BKK

21.45-23.55

3.00 ชั่วโมง

EK384

BKK-HKG

14.00-18.05

3.00 ชั่วโมง

EK385

HKG-BKK

21.50-23.45

2.55 ชั่วโมง

 

Eaton Hong Kong Hotel 4* ห้องพักสไตล์โมเดิร์น ริมถนนนาธาน สามารถเดินออกมา ใกล้รถไฟฟ้า มี WIFI ช้อปปิ้งได้บริเวณใกล้เคียงเลย
Type : Deluxe Room (http://www.eatonhongkong.com/en)

 

Stanford Hillview 4* ย่านจิมซาจุ่ยสามารถเดินออกมาช้อปปิ้งได้เลย ห้องใหม่ สะอาด มี WIFI

Type : Superior Room  https://www.stanfordhotels.com.hk/hillview/

วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 

05.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ Business Class (HX)

08.30 น.     ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX768 Business Class   สำหรับท่านไหนอยากอัพรูปสวยๆเชื่อมต่อ WIFI ได้เลยนะค๊า (หรือสอบถามเจ้าหน้าที่) (บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม)

12.10 น.     ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง เช็คอินได้ที่ช่อง Business Class  ได้เลยนะคะ และเดินชิลล์ๆ ไม่ต้องต่อคิวยาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เพราะสายการบินมี Priority Card ให้สำหรับทุกท่าน สำหรับบัตรโดยสาร Business Class อย่าลืมแวะทานอาหารเบาๆรองท้องก่อนขึ้นเครื่องได้ที่ Louis Tavern Lounge ของสายการบิน Hong Kong Airlines ชั้น 3 Concourse C (มีหลายที่ กรุณาถามเจ้าหน้าที่ในแนะนำไปเลาท์ที่ใกล้เกท มากที่สุด)  ในส่วนของ Lounge Emirates ชั้น 3 Concourse E คะ

10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class (EK)

13.45 น.     ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Class   สำหรับท่านไหนอยากอัพรูปสวยๆเชื่อมต่อ WIFI ได้เลยนะค๊า (หรือสอบถามเจ้าหน้าที่) (บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม อ้อ!! Bar Counter เดินไปด้านหลังสุด อย่าลืมไปใช้บริการนะ ฟรี!! ไม่คิดตังค์)

17.30 น.     ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออก B ท่านจะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays นะคะ นำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้ (ลูกค้า 1-4 ท่านเป็นลักษณะจอยบัส / 5-6 ท่านเป็นอัลพาร์ทส่วนตัว / 7 ท่านขึ้นไปเป็นมินิบัสส่วนตัว)

รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบนข้อมือให้ +1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเชื่อต่อ Wifi เวลาก็จะปรับอัตโนมัติจ๊ะ นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง"ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุด นำท่านผ่านสะพานซิงหม่าเป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ตั้งชื่อตามเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน มีช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7 ของโลก 

ที่พัก STANFORD HILLVIEW 4 ดาว / EATON HOTEL 4 ดาว


วันที่สอง      วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

เช้า            รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

08.30 น.     ไม่บังคับซิตี้ทัวร์ แต่ต้องแจ้งภายในวันที่จอง 

ไกด์ท้องถิ่นจะมารับที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม(จอยบัส)เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว

หรือ วัดกังหันนำโชค ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ (ศักดิ์สิทธิ์มากๆ อยากให้ทุกท่านตั้งใจอธิฐานขอพร) เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของฮ่องกง นำท่านสู่โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง

จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

จากนั้นทำท่านไปยัง จุดชมวิวของที่อยู่ระหว่างทางไปยังจุดสูงสุดของวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และ สีสันของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย 

ให้ท่านได้อิสระชิอปปิ้ง แบรนด์เนมต่างๆมากมาย และกลับโรงแรมด้วยตัวท่านเอง            
ที่พัก ที่พัก STANFORD HILLVIEW 4 ดาว / EATON HOTEL 4 ดาว

 


วันที่สาม     ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า ขอแบนด์เนมทุกยี่ห้อ ทุกชิ้น บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสามารถสอบถามไกด์ได้เลย

17.30 น. ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก

CLUB BAUHINAI Lounge near gate 23 Terminal One

21.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 (Business Class) เช่นเดิม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

Emirates Lounge near gate 40 Terminal One

21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385  (Business Class) เช่นเดิม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี ใช้บริการ Lounge ได้เหมือนเดิมเลยนะค๊ะ) 

23.15 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์ และ ฮ่องกง แอร์ไลน์ ชั้นธุรกิจ ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนักสัมภาระเอมิเรตส์ 40 kg / ฮ่องกง แอร์ไลน์ 30 kg)
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว / 2  คืน พักห้องละ 2 -3 ท่าน
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน(ไม่บังคับ)  วัดแชกง , เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ , จุดชมวิว วิคตอเรียพีค, ร้านจิวเวอลี่ (โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)
 • อาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นานาชาติภายในห้องอาหารของโรงแรม 1 มื้อ

 

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ให้ออกที่ทางออก B สังเกตป้าย C.P.Holidays พบเจ้าหน้าลูกค้าสามารถยื่นใบคอนเฟิร์มให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 •  ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour  ค่าทิปไกด์ ท่านละ 50 HKD (ต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์) 

 

วิธีการทำจอง

 1. โทร. 02-3205588 /02-3205588 / 091-4063311 / 081-8041230 / 090-9842499 / 098-9801083
 2. ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 3. การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังทำการจองและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ cpholidays88@gmail.com หรือ แฟกซ์ 02-320-3636 หรือ ไอดีไลน์ cpholidays2/cpholidays1/cpholidays

  

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top