ติดตามเรา
  แพคเกจ HONG KONG 4วัน 3คืน - สายการบินเอมิเรตส์

แพคเกจ HONG KONG 4วัน 3คืน - สายการบินเอมิเรตส์

 • แพคเกจฮ่องกง บิน Emirate ชั้นประหยัด เดอะ พีค วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ อิสระช้อปปิ้ง พักโรงแรมใจกลางเมือง หรือ Mira Hotel เกาะลันเตา Ngong ping, City gate Outlet Mall, Symphony of Light
  เดินทาง:  วันนี้ - 31 พฤษภาคม 66
  ระยะเวลา:  4D3N
  ประเทศ:  ฮ่องกง
  รหัส:   10-PKG-MIRA-EK-ECO-4D3N-29900

 
 

แพ็คเกจฮ่องกง 3วัน 2คืน สายการบินเอมิเรตส์ ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด ราคา (บาท)    เริ่มต้น 29,900 / ท่าน

เดินทางตั้งแต่  01 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป

EMIRATES AIRLINE (EK) Economy Class

เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

ที่พัก

โรงแรม MIRA HOTEL  3 คืน 5ดาว หรือเทียบเท่า

รถรับ-ส่ง

บริการรับส่งด้วยรถ Alphard **สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

อาหาร

อาหารเช้าโรงแรม 7 มื้อ

Emirates Airline EK

ขาไป

EK384

กรุงเทพ (BKK) –  ฮ่องกง  (HKG)

13.45 – 17.40 น.

ขากลับ

EK385

ฮ่องกง (HKG)   -  กรุงเทพ (BKK)

21.00 – 23.15 น.

 

 

 
 

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าประเทศฮ่องกง

**ประเทศฮ่องกงเปิดประเทศ แต่เข้มงวดกับการแพร่ระบาดอย่างมาก นักท่องเที่ยวจะต้องผ่านเกณฑ์เรื่องโควิด 19 ดังนี้

 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องฉีดวัคซีนครบโดส
 • ต้องมีผลการตรวจแบบ ATK ที่เป็นลบ แสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน
 • เมื่อเดินทางถึงประเทศฮ่องกง ต้องตรวจ RT-PCR อีกครั้งหนึ่ง

        ช่วงเฝ้าระวัง 3 วัน สามารถใช้บริการต่อไปนี้ได้

 • รถไฟ / รถเมล์ / ระบบขนส่งมวนชนต่าง ๆ
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต / ตลาด / ห้างสรรพสินค้า
 • Hiking trails
 • Outlying islands
 

**รัฐบาลฮ่องกงมีมาตรการ ยังไม่อนุญาติให้กรุ๊ปทัวร์ที่เป็นนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารในร้านได้ จนกว่า QR Code จะเป็นสีน้ำเงิน บริการอาหารบางมื้อจึงเป็นแบบ Box Set เมื่อหลังจากได้รับ QR Code จะเป็นสีน้ำเงินแล้ว สามารถรับประทานที่ร้านอาหารได้

Test & Go เมื่อเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง   ต้องทำโดยการตรวจ PCR ที่สนามบินฮ่องกง และโหลด  Application  LeaveHomeSafe  หลังการตรวจ PCR ที่สนามบิน จะนำท่านเดินทางไปยังที่พัก  โดยไม่ต้องรอผลตรวจที่สนามบิน  ถ้าผลเป็นลบ และอยู่ในฮ่องกงภายใน 3 วัน จะจัดอยู่ใน กลุ่มสีเหลือง (Amber Code) / หากอยู่

 เกิน 3 วัน จะอยู่ในกลุ่มสีฟ้า (Blue Code) สำหรับกลุ่มสีฟ้า 3 วันแรกจะต้องปฏิบัติเหมือนกลุ่มสีส้มเช่นเดียวกัน (นับวันเดินทางถึงฮ่องกงเป็น Day 0 และจะต้องตรวจ PCR ในวันที่ 0 / 2 / 4 /6)

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                       (-/-/-)

 

 

สายการบิน: Emirates Airline EK

10.00 น.     ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4-ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline (EK)

หมายเหตุ : ถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง สำหรับการเช็คอินออนไลน์ท่านสามารถทำได้ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมงและจนถึงก่อนเวลาเครื่องออก 1.5ชั่วโมง

 

13.45 น.    ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK384 (13.45-17.40) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.40 น.    สายการบิน Emirates Airline นำท่านถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และผ่านการตรวจ RT PCR แล้ว

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นรถ Alphard แบบส่วนตัว เมื่อถึงโรงแรมที่พักท่านสามารถเช็คอินห้องพักด้วยพาสปอร์ตได้เลย สำหรับการเข้าพักในแต่ละโรงแรมเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะทำการขอมัดจำการเข้าห้องพักอาจจะเป็นบัตรเครดิตหรือเงินสด ทั้งนี้เงินมัดจำจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม หลังจากทำการเช็คเอ้าท์แล้วหากท่านมัดจำเป็นเงินสดจะคืนเป็นเงินสด หรือ หากมัดจำด้วยบัตรเครดิตวงเงินจะคืนกลับมาภายในบัตรประมาณ 2 อาทิตย์

 

พักที่         Mira Hotel  https://www.themirahotel.com 5* หรือเทียบเท่า

อาหารเย็น     รับประทานอาหารเย็น แบบ Dinner Box Set 

 

วันที่สอง   |  เดอะ พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งย่านดรงแรมที่พัก   ( DS/L/-)

 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ เป็นชุด Box Set

09.00 น.    นำท่านเดินทางไป จุดชมวิว เดอะ พีค – The Peak อยู่ด้านบนของยอดเขา วิคตอเรีย พีค Victoria Peak ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกงโดยมีความสูงจากประมาณ 552 จากระดับน้ำทะเล เป็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งที่คนนิยมไปมากที่สุด เพราะเป็นทั้งจุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้ เป็นรถรางที่ใช้เดินทางขึ้นและลง The Peak นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกขึ้นไปชมวิวที่ด้านบนด้วยรถราง และในขณะที่นั่งรถรางขึ้นไปด้านบนนั้น ให้ลองสังเกตุวิวภายนอกดู จะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า “The Peak Tram illusion” เกิดขึ้น โดยปกติเมื่อเรานั่งรถขึ้นเนินนั้น ก็จะมองเห็นตึกสูงที่อยู่ไกลออกไปยังคงตั้งตรงปกติ แต่ที่ Peak Tram นั้น หากลองสังเกตุดูที่วิวด้านขวามือนั้น จะรู้สึกเหมือนตึกกำลังจะล้มเอียงไปด้านหน้า เป็นปรากฎการณ์ที่แปลกและไม่เหมือนรถรางที่อื่น

 

 

11.00     นำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมี วัดเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ทั้งโพธิสัตว์กวนอิมที่เป็นที่เคารพศรัทธาและขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก องค์เทียนโฮ่วที่เป็นที่เคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ปกปักษ์รักษาคนเดินทาง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยที่ผู้คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลุบรูปปั้นท่าน องค์พระสังกัจจายน์ที่ชาวจีนเชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาที่เชื่อว่าเมื่อข้ามสะพานไปแล้วจะเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ที่มีสัญลักษณ์มงคล

 

 

 

 

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Box Set

บ่าย                    อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง การช้อปปิ้งถือเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเยือนฮ่องกง สามารถเลือกมาช้อปปิ้งสินค้าระดับ Hi End ณ ห้างดัง Ocean Terminal / Heritage 1881 สามารถนั่งรถแท๊กซี่ประมาณ 10-15 นาที ตลอดเส้นทางถนนช้อปปิ้งแล้วมาจบที่ Harbour City ภายในมีร้านค้าอีก 450ร้านค้าและอีกกว่า50ร้านอาหาร 2โรงภาพยนต์และยังเป็นท่าเรือสำราญขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ภายในเต็มไปด้วยร้านค้าอาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่ว่าท่านอยากช้อปปิ้งอะไรฮ่องกงมีให้เลือกสรรอย่างครบครัน

 

พักที่         Mira Hotel  https://www.themirahotel.com 5* หรือเทียบเท่า

อาหารเย็น     อิสระอาหารเย็น

 

วันที่สาม      | ตรวจคัดกรอง PCR - เกาะลันเตา Ngong ping – City gate Outlet Mall –  Symphony of Light     ( DS/L/-)    

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ เป็นชุด Box Set

จากนั้น นำท่านเดินทางไป ทำการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อของทางการฮ่องกง 

 เป็นวันที่ 2 หลังจากวันแรกที่เดินทางมาฮ่องกง (Community Testing Centre)

10.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เกาะลันเตา  เกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงแล้ว นำท่าน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่ (แบบ Standard Cabin)  กราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงเหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร 

 

 

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง กรณีกระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสวงนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี*

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Box Set 

หลังอาหาร นำทุกท่านช้อปปิ้งห้างดัง City gate Outlet Mall หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงที่ใครมาแล้วต้องแวะช้อปปิ้งกระจายให้ได้ เพราะซิตี้เกตส์แห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

นำท่านชม Symphony of Light การแสดงแสง สี เสียง ซึ่งทาง Hong Kong Tourism Board จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยร่วมกับอาคารสูงทั้งสองฝั่งของอ่าววิคตอเรีย 44 อาคารที่มีรูปทรงแตกต่างกันตามหลักฮวงจุ้ยประดับไฟด้านบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสียงเพลงและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลับวันกันไป  จากนั้นนำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

วันที่สี่   | วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ร้านกังหันจิวเวลรี่ - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ        (DS/L/-)               

** ได้รับข้อความผลตรวจเป็นลบ และ จะได้รหัสเพื่อเปลี่ยนเป็นรหัสสีน้ำเงินในตอนเช้า

08.00     รับประทานเช้า แบบติ่มซำ ณ ร้านอาหาร

09.00     นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค  ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆมาให้ และวัดนี้ยังเป็นจุดหมายของนักธุรกิจที่อยากสมหวังในเรื่องงาน ทำธุรกิจราบรื่นเนื่องจาก *แชกง*ขึ้นชื่อว่าเป็นเซียนผู้ผดุงความยุติธรรม ซื่อสัตย์และรบชนะเสมอ สาเหตุที่วัดนี้ชื่อว่าวัด *กังหัน*เพราะเป็นสัญลักษณ์ในการปัดเป่าเรื่องร้ายให้ออกจากผู้ที่มาไหว้นั่นเอง  และในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุดที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบคือ จุดไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาอยู่ด้านซ้ายมือองเทพเจ้าแชกง และเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยหรือเทพเจ้าโชคลาภทั้ง 5 องค์อยู่ด้านขวาของเทพเจ้าแชกง ในจุดนี้มีก้อนเงินทองแบบจีนให้เรานำกลับไปตั้งบูชาไว้ที่บ้านได้ด้วย

 

นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) เป็นวัดที่ผู้คนนิยมเดินทางมาขอพรเรื่องความรัก (คนโสด
ก็ขอให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ก็ขอให้รักยืนยาว) เนื่องจากมีเทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เชื่อกันว่าสิ่งที่ผู้เฒ่าถือในมือเป็นสมุดเนื้อคู่ ตามตำนานเล่าว่าผู้เฒ่ามีหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก ซึ่งภาพที่เรามองเห็นเมื่อเดินเข้าไปยังจุดๆ นั้น คือ เทพเจ้าหยกโหลว อยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าสาว (ด้านซ้าย) และเจ้าบ่าว (ด้านขวา) โดยมีด้ายแดงเป็นตัวเชื่อม

 

 

 

จากนั้นนำท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ ร้านจิวเวลลี่กังหันของแท้ต้นตำรับร้าน HKJ เข้าชมโรงงานจิวเวอร์รี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นของประดับของท่านเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม และเป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันเมนูเป็ดย่าง ณ ภัตตาคาร

บ่าย      ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน สายการบิน: Emirates Airline EK

21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK385 (21.00-23.15) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.15 น. สายการบิน Emirates Airline นำท่านถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย....พร้อมความประทับใจ

Tour Program (PDF)

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top >> >>>