ติดตามเรา
  แพคเกจทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ พักโรงแรมธีมดิสนีย์ บัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน เพลินกับเครื่องเล่นกว่า 100 ชนิด ทั้ง 7 โซน ไหว้พระฮ่องกง วัดแชกงหมิว อ่าวรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้ง สายการบิน  คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)
  เดินทาง:  27-29 และ 28-30 กรกฎาคม  62
  ระยะเวลา:  3 วัน 2 คืน
  ประเทศ:  ฮ่องกง
  รหัส:   PKG-CX-DHT


เริ่ม:25,900 บ.

แพคเกจทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น (บาท) 

25,900.-/ท่าน

วันเดินทาง 27-29 และ 28-30 กรกฎาคม  62

สายการบิน  คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

แพคเกจเดินทาง 2ท่านขึ้นไป

ที่พัก

Disney's Hollywood Hotel 1คืน / Eaton Hotel 1คืน

รถรับ-ส่ง

บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

อาหาร

อาหารเช้าทุกมื้อ 

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 62   คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

ขาไป

CX700

กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG)

08.15-12.10 น.

ขากลับ

CX613

 ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK)

18.35-20.30 น.

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 62   คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

ขาไป

CX700

กรุงเทพ (BKK) -  ฮ่องกง  (HKG)

08.15-12.10 น.

ขากลับ

CX617

 ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK)

21.35 – 23.30 น.

วันที่

โปรแกรม

อาหาร

ที่พัก

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โรงแรมดิสนีย์

x

x

x

Disney's Hollywood Hotel

2

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

ABF

x

x

Eaton Hotel

3

เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – HKJ – วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ –  อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

ABF

X

x

-

 

  

   

วันแรก  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport                               (-/-/-)

05.30 น.    เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M  สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

08.15 น.    เดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการ บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) เที่ยวบินที่ CX700

  12.10 น.    เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออก B ให้ท่านเดินมายังเสาเลขที่ 9. ซึ่งเป็นจุดนัดพบของกรุ๊ปทัวร์ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays ไกด์ท้องถิ่นจะรอท่านบริเวณดังกล่าวทำการเช็คชื่อและโรงแรมที่ท่านพักและนัดหมายเวลาสำหรับการไปซิตี้ทัวร์หรือเวลาสำหรับรถรับกลับในวันเดินทางกลับตามที่ท่านได้ทำการจองไว้     

   หลังจากนั้นนำท่านเดินสู่ ที่พัก โรงแรมธีมดิสนีย์  โดยขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นรถโค้ชแบบจอยน์ร่วมกับท่านอื่น เอาใจคุณหนูๆ และครอบครัว กับโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และชมสวนสวยของทวีปต่างๆ ที่จัดไว้ต้อนรับผู้ที่มาเข้าพักอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีการตกแต่งภายในโรงแรมและห้องพักที่มาในธีม การออกสำรวจ และกิจกรรมต่างๆ ที่รอให้คุณได้ร่วมสนุก (กิจกรรมทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อถึงโรงแรมที่พักท่านสามารถเช็คอินห้องพักด้วยพาสปอร์ตได้เลย สำหรับการเข้าพักในแต่ละโรงแรมเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะทำการขอมัดจำการเข้าห้องพักอาจจะเป็นบัตรเครดิตหรือเงินสดทั้งนี้เงินมัดจำจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม หลังจากทำการเช็คเอ้าท์แล้วทางเจ้าหน้าที่โรงแรมจะคืนเงินให้ท่าน หากท่านมัดจำเป็นเงินสดจะคืนเป็นเงินสดหรือหากมัดจำด้วยบัตรเครดิตวงเงินจะคืนกลับมาภายในบัตรประมาณ 2อาทิตย์

                   กลางวัน                อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม และ เลือกทำกิจกรรรมสันทนาการตามความสนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น

-ฝึกไทเก็กกับมาสเตอร์กู๊ฟฟี่ช่วงเช้า 

-การผจญภัยริมสระน้ำของนักสำรวจ

-ตามหามิกกี้ที่ซ่อนอยู่

-กิจกรรมงานฝีมือสไตล์ดิสนีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงแรม

เย็น          อิสระรับประทานอาหารเย็น

                         พักที่ โรงแรม Disney's Hollywood Hotel (Standard Room)

วันที่สอง           ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)                                                                                                     (ABF/-/-)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   มื้อที่ 1

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก  ห้องอาหารเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์ โอบล้อมตัวคุณด้วยโลกแห่งแอนิเมชันของดิสนีย์เมื่อคุณได้พบกับเชฟมิกกี้ ดารายอดนิยมและอิ่มอร่อยกับอาหารจากทั่วโลกที่เขาเตรียมตัวไว้เป็นพิเศษสำหรับคุณ อย่าลืมพกกล้องไปถ่ายภาพช่วงเวลาสุดพิเศษกับมิกกี้!

**กรุณาเช็คเอาท์ก่อนเวลา 11.00 น. และท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรมได้**

ให้ท่านได้อิสระใน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โดยท่านสามารถใช้บริการรถ Shuttle Bus ของโรงแรมเพื่อไปยังสวนสนุกได้

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

**บัตรเข้าสวนสนุก แบบ 1วัน**  หากต้องการอัพเกรดเป็นบัตร 2วัน ผู้ใหญ่ เพิ่ม 700บาท เด็กเพิ่ม 500บาท

ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นกว่า 100 ชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street, U.S.A., Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland, Grizzly Gulch, Toy Story และ Mystic Piont ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ำโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ Hyperspace Mountain, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ Mickey’s Philhar Magic, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ Festival of The Lion King และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ Rafts to Tarzan’s Treehouse, “กริซลีย์กัลช” การผจญภัยแปลกใหม่กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน Runaway Mine Cars, ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land.

 

การแสดงแสงสี "เรารักมิกกี้!" งานเฉลิมฉลองสุดเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ จะเปลี่ยนโฉมอาคารต่างๆ ตามถนนเมนสตรีท ยูเอสเอ

 

"Moana: A Homecoming Celebration" พายเรือออกไปผจญภัยกับโมอาน่าในการแสดงละครเวทีเรื่องใหม่

 

ตลาดคาริบูนิ ชมตลาดแอฟริกันสุดคึกคักที่เต็มไปด้วยแสงและเสียง เพลิดเพลินกับเกมอินเตอร์แอคทีฟ

 

                 วันที่สาม     วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ – อิสระ   ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม

ฟรี*** ลูกค้าท่านใดที่ต้องการไปไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงกคลกับเรา***(กรุณาแจ้ง  ล่วงหน้าในวันจองแพคเกจ หรืออย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย)ไกด์ท้องถิ่นมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันรับท่านที่สนามบิน )

นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

นำท่านสู่วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ (ศักดิ์สิทธิ์มากๆ อยากให้ทุกท่านตั้งใจอธิฐานขอพร) จากนั้นนำท่านสู่โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง

 

 

นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงอำ วัดนี้เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง (วัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ มีเป็นจำนวนมากในฮ่องกง) สมัยก่อนย่านฮังฮอมถือว่าทุรกันดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แม้ว่าจะเดินทางมาจากจิมซาจุ่ยก็ตาม รัฐบาลเลยเริ่มโครงการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างฮังฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City ถนนเส้นนี้สร้างแล้วเสร็จในปี 1909 ทำให้หลังจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ผู้คนมากมายต่างพากันมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลแห่งนี้กันอยู่ตลอด จนถึงปัจจุบัน

 

วันที่ 29 ก.ค. 62

18.35 น.           ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพ ฯ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)  เที่ยวบินที่ CX613   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 20.35 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

วันที่ 30 ก.ค. 62

 21.35 น.           ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)  เที่ยวบินที่ CX617  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.30 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ


ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)  ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนักสัมภาระ คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ 30 kg)
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว / 1  คืน พักห้องละ 2 -3 ท่าน
 • โรงแรมในดิสนีย์แลนด์ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรมในดิสนีย์-โรงแรมในเมือง-สนามบิน
 • ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน วัดแชกง , เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ , วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ ร้านจิวเวอลี่ (โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)
 • อาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ภายในห้องอาหารของโรงแรม 2 มื้อ
 • บัตรเครื่องเล่น แบบ 2 วัน

 

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ให้ออกที่ทางออก B สังเกตป้าย C.P.Holidays พบเจ้าหน้าลูกค้าสามารถยื่นใบคอนเฟิร์มให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour  ค่าทิปไกด์ ท่านละ 50 HKD
 • (ต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)

 

วิธีการทำจอง

 • โทร. 02-3205588 สายด่วน 09-14063311
 • Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip
 • เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น. / วันเสาร์ 08.30-15.00น.
 • ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันที
 • ​หลังจาการจอง ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ [email protected] หรือ [email protected] 
 • แฟกซ์ 02-320-3636 **(ลูกค้าเดินทางมาชำระเงินได้ที่ office / เราไม่รับบัตรเครดิตนะคะ)

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top