ติดตามเรา

แพคแกจสิงคโปร์ บินสิงคโปร์แอร์ไลน์ Economy Class 3วัน 2คืน

 • บิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้น ECONOMY (SQ) ,วัดแขกหรือวัดของศาสนาฮินดู แวะจุดท่องเที่ยวบนยอดเขา Mount Faber
 • ซันเทค ซิตี้ น้ำพุแห่งโชคลาภ เมอร์ไลอ้อน,รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ชื่อดัง ณ ห้องอาหาร Chater Box โรงแรมแมนดาริน,
 • ไชน่าทาวน์ ลิตเติ้ล อินเดีย เมาท์เฟเบอร์ , ราคานี้เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป*,Jewellery Factory Chocolate Shop
 • วิว Esplanade Theatre โรงละครรูปทรงแปลกตาที่ใคร เห็น จะถูกขนามนามว่าตึกทุเรียน วิวบริเวณสิงคโปร์ ฟลายเออร์
  เดินทาง:  วันนี้ - 15 ตุลาคม 61
  ระยะเวลา:  3 วัน 2 คืน
  ประเทศ:  สิงคโปร์
  รหัส:   PKG_ECONOMY_SINGAPORE_3D2N_JUL-15OCT18
  สถานะ: รับได้
เริ่ม:16,900 บ.

  

โรงแรม

ตำแหน่งที่ตั้ง

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักห้องละ 2 ท่าน

พักห้องละ 1 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

Mandarin Orchard Hotel.

Orchard Road

16,900

24,900

12,900

 

*** ราคานี้ เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ***

เที่ยวบินขาไป กรุงเทพ – สิงคโปร์

1.

SQ973

BKK-SIN

09.40 – 13.05

2.25 ชั่วโมง

2.

SQ975

BKK-SIN

12.15 – 15.40

2.25 ชั่วโมง

3.

SQ977

BKK-SIN

15.30 – 18.55

2.25 ชั่วโมง

4.

SQ979

BKK-SIN

18.30 – 21.55

2.25 ชั่วโมง

5.

SQ983

BKK-SIN

20.05 – 23.30

2.25 ชั่วโมง

6.

SQ981

BKK-SIN

21.00 – 00.25

2.25 ชั่วโมง

 

*SQ975 BKK-SIN Boeing787 Dreamliner

เที่ยวบินขากลับ สิงคโปร์ – กรุงเทพ

1.

SQ976

SIN-BKK

16.00 – 17.25

2.25 ชั่วโมง

2.

SQ982

SIN-BKK

17.30 – 19.00

2.25 ชั่วโมง

3.

SQ978

SIN-BKK

18.35 – 20.00

2.25 ชั่วโมง

4.

SQ976

SIN-BKK

16.00 – 17.25

2.25 ชั่วโมง

5.

SQ982

SIN-BKK

17.30 – 19.00

2.25 ชั่วโมง

6.

SQ978

SIN-BKK

18.35 – 20.00

2.25 ชั่วโมง

 

 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  

 

07.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ Economy Class (SQ) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง

09.40 น.     ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ973 Economy Class   

13.05 น.     ถึงสนามบิน ชางฮี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากรับกระเป๋าที่สายพานไหนเรียบร้อยแล้วให้เดินออกตรงประตูนั้นเลย สังเกตป้าย LUXURY บนหน้าอกเสื้อพนังงานขับรถจะคอยยืนต้อนรับท่านอยู่ (คนขับรถจะทราบว่าลูกค้านั่งสายการบินอะไร ออกประตูไหน ไม่ต้องกังวลนะคะ) นำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้ (1-3 ท่าน Seat In Coach / 4 ท่าน อัพเกรด Private Van)

รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบนข้อมือให้ +1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเชื่อต่อ Wifi เวลาก็จะปรับอัตโนมัติจ๊ะ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตา นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mandarin Orchard. ติดแหล่งช็อปปิ้งถนนออชาร์ด

 

 https://www.mandarinorchard.com.sg

วันที่สอง  ซันเทค ซิตี้ – น้ำพุแห่งโชคลาภ – เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ – ลิตเติ้ล อินเดีย – เมาท์เฟเบอร์ – ร้านของฝากที่ระลึก – ร้านข้าวมันไก่ชื่อดัง ณ ห้องอาหารChater Box

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารภายในโรงแรม

ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) จะมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันรับท่านที่สนามบิน )

นำทุกท่านสู่ Suntec City และ Fountain Of Wealth ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดย Fountain Of Wealth จะตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มอาคาร Suntec City โดยกลุ่มอาคารที่ตั้งจะมีลักษณะเป็น 5 ตึก ตั้งเรียงกันคล้ายฝ่ามือ ถูกสร้างขึ้นมาโดยยึดหลักของฮวงจุ้ยล้วนๆ ได้ถูกสร้างโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกง ที่ได้รับการเชื้อเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์ จุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อทำเป็นห้างช็อปปิ้งมอลล์และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ในส่วนของ Fountain Of Wealth มีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง ซึ่งน้ำพุแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงของน้ำพุอยู่ที่ประมาณ 30 เมตร

 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Padang  ชมทิวทัศน์แม่น้ำสิงคโปร์และชมถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ Merlion Park  ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำสิงคโปร์ ฝั่งตรงข้ามเป็นวิว Esplanade Theatre โรงละครรูปทรงแปลกตาที่ใคร เห็น จะถูกขนามนามว่าตึกทุเรียน  วิวบริเวณสิงคโปร์ ฟลายเออร์ Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูงจากระดับพื้นดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 42 ชั้น, วิวด้านข้าง Marina Bay Sands มาริน่า เบย์ แซนด์ เป็นโรงแรมระดับหกดาวที่มีรูปทรงเป็นตึกสามตึกด้านบนของตึกเป็นเรือสำหรับชมวิว นำท่านเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ China Town แหล่งชุมชนของชาวจีนในสิงคโปร์ ซึ่งมีวัดศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ ทั้งวัดจีนและวันแขก วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด Thian Hock keng Temple วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียง อาทิ เศรษฐีผู้ใจบุญนามว่า ตัน ต็อก เส็ง (Tan Tock Seng) วัดเทียนฮกเก๋งเป็นวัด จีนที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์วัดเทียนฮกเก๋งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์หม่าโจ่ว (Mazu) หรือเจ้าแม่ทับทิม (เทพธิดาแห่งท้องทะเล) เล่ากันว่า ชาวจีนอพยพในยุคแรก ๆ เคยมาทำพิธีไหว้เพื่อขอบคุณองค์เทพเจ้าที่วัดแห่งนี้ที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาเดินทางฝ่าคลื่นลมอันบ้าคลั่งในทะเลจีนใต้จนสามารถขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

ได้เวลานำท่านผ่าน  Little India ย่านฮิตที่มีสี่สันแห่งวัฒนธรรมของขาวอินเดีย โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในไสตล์โคโรเนีลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแหลกตายิ่ง ทั้งถนนคนเดินช้อปปิ้ง วัดแขกหรือวัดของศาสนาฮินดู แวะจุดท่องเที่ยวบนยอดเขา Mount Faber  แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ชื่อว่า Telok Blangka Hill และได้เปลี่ยนมาเป็น  Mount Faber ในเดือนกรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันชาร์ลส เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras Engineers ผู้สร้างถนนคดเคี้ยวสายแคบที่นำไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตั้งสถานีส่งสัญญาณจากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก Jewellery Factory Chocolate Sho

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ชื่อดัง  ณ ห้องอาหาร Chater Box  โรงแรมแมนดาริน

ข้าวมันไก่ชื่อดัง แห่งนี้ถูกร่ำลือกันในด้านความอร่อยและราคาสูงกับร้าน Chater Box ตั้งอยู่ที่โรงแรมแมนดาริน ชั้น 5 โดยน้ำจิ้มพริกจะเป็นนำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้าน ไก่ค่อนข้างนุ่ม มาพร้อมกับข้าวหอมมะลิ ทานคู่กัน อร่อยแบบฟิน.....สุดๆค่ะ

 

     

อิสระตามอัธยาศัย   ที่พักโรงแรม Mandarin Orchard.

 


วันที่สาม    อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร ชั้น 5 ภายในโรงแรม

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

 

 

18.35 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978  Economy Class  

20.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ
 

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและสิงคโปร์(น้ำหนักสัมภาระ 30 kg.)
 • โรงแรมระดับ Mandarin Orchard. / 2  คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ซิตี้ทัวร์ ซันเทคซิตี้ , น้ำพุแห่งโชคลาภ , เมอร์ไลอ้อน , ไชน่าทาวน์ , เมาท์เฟเบอร์ , ร้านของฝากที่ระลึก ,ร้านข้าวมันไก่ ณ Chater Box (โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)
 • อาหารเช้า 2 มื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ราคานี้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

หมายเหตุ

 1. หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 2. หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินชางกีเรียบร้อยแล้ว ให้เดินตามทางออกท่านจะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays นะคะ
 3. แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 4. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ รวม 6 SGD (ต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)

 

วิธีการทำจอง

 • โทร. 02-3205588 สายด่วน 08-18041230,09-14063311
 • Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip
 • เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น. / วันเสาร์ 08.30-15.00น.
 • ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันที
 • ​หลังจาการจอง ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ cpholidays88@gmail.com หรือ cs@cpholidays.co.th 
 • แฟกซ์ 02-320-3636 **(ลูกค้าเดินทางมาชำระเงินได้ที่ office / เราไม่รับบัตรเครดิตนะคะ)

 

เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)

 1. กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays (สายด่วน)
 2. มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
 3. กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
 4. แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
 5. น้ำฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5 (สายด่วน)

 

เบอร์ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา 

 • 091-4659665

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top