ติดตามเรา
  แพ็คเกจพัก Disney's Hollywood Hotel 3D2N บิน CATHAY PACIFIC

แพ็คเกจพัก Disney's Hollywood Hotel 3D2N บิน CATHAY PACIFIC

 • พักDisney's Hollywood Hotel 2 คืน บัตรเข้าสวนสนุก 2 วัน เพลินกับเครื่องเล่นกว่า 100 ชนิด ทั้ง 7 โซน บิน CATHAY PACIFIC เลือกทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงแรม
  เดินทาง:  *จองได้ตั้งแต่ 18-30 ม.ค.62*
  ระยะเวลา:  3วัน2คืน
  ประเทศ:  ฮ่องกง
  รหัส:   PKG_HD_CX_BIGBUS


 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น

ราคาเด็กอายุ

3 - 11 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 คน

ราคาเด็กอายุ

2 - 3 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 คน

พักเดี่ยว

ทารก

17-19 กุมภาพันธ์ 62

20,900

16,900

14,900

8,500

5,000

06-08 เมษายน 62

22,900

18,900

16,900

9,500

5,000

18-20 พฤษภาคม 62

22,900

18,900

16,900

9,500

5,000

โปรโมชั่นนี้!! จองได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 ม.ค. 62 นี้เท่านั้น

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง Disney’s Hollywood Hotel     (-/-/-)

 

06.00 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง

08.25 น.    ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX700

12.10 น.     ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง (ไม่มีบริการรถรับส่ง)

 

ที่พัก โรงแรมดิสนีย์ ฮอลิวูดส์  

**ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม และใช้บริการรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพื่อเดินทางเข้าสู่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่**

รวมบัตรเครื่องเล่นแบบ 2 วัน สามารถเล่นเครื่องเล่นได้อย่างจุใจ

Disney’s Hollywood Hotel

Disney Explorers Lodge

Hong Kong Disneyland Hotel

วันที่สอง   สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

**ท่านสามารถนั่งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปยังสวนสนุก**

 

การแสดงแสงสี "เรารักมิกกี้!" งานเฉลิมฉลองสุดเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ จะเปลี่ยนโฉมอาคารต่างๆ ตามถนนเมนสตรีท ยูเอสเอ

 

"Moana: A Homecoming Celebration" พายเรือออกไปผจญภัยกับโมอาน่าในการแสดงละครเวทีเรื่องใหม่

 

ตลาดคาริบูนิ ชมตลาดแอฟริกันสุดคึกคักที่เต็มไปด้วยแสงและเสียง เพลิดเพลินกับเกมอินเตอร์แอคทีฟ

 

 

ห้ามพลาด!! กับเครื่องเล่นใหม่ Iron Man Experience หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man MARK III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานชิ้นเอกด้านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง

 พักที่ Disney’s Hollywood Hotel  www.hongkongdisneyland.com/hotels/disneys-hollywood-hotel/

 

วันที่สาม     เลือกทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงแรม – กรุงเทพฯ                    (-/-/-) 

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง และ เลือกทำกิจกรรมสันทนาการตามความสนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น

-ฝึกไทเก็กกับมาสเตอร์กู๊ฟฟี่ช่วงเช้า 

-การผจญภัยริมสระน้ำของนักสำรวจ

-ตามหามิกกี้ที่ซ่อนอยู่

-กิจกรรมงานฝีมือสไตล์ดิสนีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงแรม

อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหาร และภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์

**กรุณาเช็คเอาท์ก่อนเวลา 11.00 น. และท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรมได้** (ไม่มีบริการรถรับส่ง) จากโรงแรมไปสนามบิน

20.00 น.     ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ โดย คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์   เที่ยวบินที่ CX703 (กรุ๊ป 17-19 ก.พ.)

22.10 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

21.35 น.     ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ โดย คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์   เที่ยวบินที่ CX617

23.40 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ


 • ราคาสำหรับการซื้อเพิ่ม

รถรับส่งแบบส่วนตัว Toyata Vellfire 4-6 ที่นั่ง เที่ยวละ 3,500 บาท

 • ราคาอาหารเช้า
  Disneys Hollywood Hotel    : ผู้ใหญ่ 1,100 บาท/คน/วัน     : เด็ก 3-11 ปี -800 บาท/คน/วัน

 (เด็กทารก 3 ขวบ ฟรี)

*ฉพาะ พีเรียด 17-19 ก.พ.62 **สำหรับ20ท่านแรก**ฟรี!! บัตรบิ๊กบัสฮ่องกง ท่านละ 1 ใบ*


อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนักสัมภาระ สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  20 kg)
 • โรงแรมในดิสนีย์แลนด์ 2 คืน พักห้องละ 2-4 ท่าน
 • บัตรเครื่องเล่น แบบ 2 วัน 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
 5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำ 6. แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 6. ราคานี้ไม่รวม รถรับส่ง
 7. ไม่รวมอาหารกับภาษี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)

 

วิธีการทำจอง

 • โทร. 02-3205588 สายด่วน 08-18041230,09-14063311
 • Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip
 • เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น. / วันเสาร์ 08.30-15.00น.
 • ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันที
 • ​หลังจาการจอง ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ [email protected] หรือ [email protected] 
 • แฟกซ์ 02-320-3636 **(ลูกค้าเดินทางมาชำระเงินได้ที่ office / เราไม่รับบัตรเครดิตนะคะ)

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top