สถานที่ทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ในกรุงเทพฯ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ในกรุงเทพฯ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

การเดินทางเข้า – ออก ต่างประเทศ สำหรับบางท่านนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็น หรือเกิดขึ้นบ่อยมานัก แต่ถ้าหากมองในมุมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเพื่อแสวงหาความสุข และการพักผ่อนให้แก่ตนเอง โดยหนังสือเดินทางนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้เดินทางจะต้องมีติดตัวไว้ เพราะภายในนั้นจะแสดงรายละเอียดส่วนตัวของบุคคล คือ ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง  รูปถ่าย สัญชาติ วัน/เดือน/ปีเกิด ลายมือชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และเลขที่หนังสือเดินทาง  เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ  และยังเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศต่าง ๆ ด้วย

สำหรับประเทศไทยนั้นได้แบ่งประเภทของหนังสือเดินทางออกเป็น 4 ประเภท โดยประเภทที่นักท่องเที่ยวต้องใช้จะเป็นเล่มสีแดงเลือดหมู หรือสีน้ำตาลเข้ม จะเป็นการออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป มีอายุไม่เกิน 5 ปี และเมื่อเดินทางแล้วหนังสือเดินทางของเราต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดินทาง

ภาพ: http://www.thaiembassy.org

 

ในปัจจุบันสถานที่ทำหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริการมากขึ้นกว่าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และประหยัดเวลาในการจัดทำได้เป็นอย่างมาก โดยในเขตกรุงเทพฯ มีจุดที่ให้บริการ 5 แห่ง ดังนี้

    • กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น.
    • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
    • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
    • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาร SC PLAZA) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
    • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (ศูนย์การค้า BIG C สุวินทวงศ์)เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.

หากท่านใดต้องการทำหนังสือเดินทางใหม่หรือต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใกล้หรือสะดวกจุดไหน ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ตามที่ต้องการได้เลยนะคะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.consular.go.th
ความคิดเห็น