อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่เป็นอาคารเดี่ยวขนาดใหญ่ ให้บริการผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในอาคารเดียวกัน

อาคารผู้โดยสาร

The Passenger Building

มีทั้งหมด 9 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น)

ชั้นใต้ดิน (B2) – ชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้า (เปิดใช้สายละ 1 ชานชาลา)

ชั้นใต้ดิน (B1) – สถานีรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

*ชั้นใต้ดินมีการแบ่งสัดส่วนเป็นสถานีรถไฟ ชานชาลารถไฟและพื้นที่ของระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า

ชั้น 1 – สถานีรถโดยสาร ล็อบบี้ ศูนย์การแพทย์ และสำนักงานตรวจสอบไฟฟ้าท่าอากาศยานไทยและศูนย์ควบคุมท่าอากาศยาน

ชั้น 2 – ส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป็นชั้นของผู้โดยสารขาเขา (ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ) แบ่งเป็นขาเข้าจากในประเทศจะอยู่ทางปีกซ้าย และขาเข้าจากต่างประเทศจะอยู่ปีกขวา และมีทางที่สามารถวนรถขึ้นมารับถึงหน้าประตูได้

ชั้น 3 – ห้องนั่งเล่น จุดนัดพบ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องรับรองบุคคลทั่วไป (CIP) จุดตรวจ และเคาเตอร์ให้บริการ

ชั้น 4 – ส่วนบริการผู้โดยสารขาออกทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จุดตรวจหนังสือเดินทาง จุดตรวจศุลกากร เคาน์เตอร์สายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน

เป็นชั้นของผู้โดยสารขาออก (ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ) มีประตูทางเข้า-ออกทั้งหมด 10 ประตู มีเคาน์เตอร์แบ่งตั้งแต่ช่อง A ถึง W และมีทางที่สามารถวนรถขึ้นมารับถึงหน้าประตูได้

ชั้น 5 – สำนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสายการบินพันธมิตร Star Alliance

ชั้น 6 – สำนักงานสายการบิน  ธนาคาร กับ กสท.โทรคมนาคม (Cat Telecom)

ชั้น 7 – ชั้นชมทัศนียภาพ

 

แผนที่

 

อาคารเทียบเครื่องบิน

Concourse Buildings

เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มี 7 หลังคือ A, B, C, D, E, F, G

  • อาคารเทียบเครื่องบิน A , B ใช้บริการสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ
  • อาคารเทียบเครื่องบิน B ให้บริการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช่วงเวลา 21.00-04.00 น.
  • อาคารเทียบเครื่องบิน C, D, E, F, G ให้บริการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ

 

แผนที่

ความคิดเห็น