Home / Tag Archives: ฮ่องกงลดทั้งเกาะ

Tag Archives: ฮ่องกงลดทั้งเกาะ

เทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะ 2017

ว่าด้วยเรื่องช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ต่างประเทศต้องเอ่ยถึงทันที “ฮ่องกง” ไม่ใกลเลยใช่ไหมครับ บินไปก็ห่างกันประมาณ 2.40 ชั่วโมง เท่านั้นเอง ฮ่องกง เป็นยังไง ? เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Hong Kong “ฮ่องกง” เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า “เซียงกั่ง” หมายความว่า “ท่าเรือหอม” มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออก โดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ …

Read More »