Home / Tag Archives: ไวรัสโควิด 19

Tag Archives: ไวรัสโควิด 19

คาสิโนที่มาเก๊ากลับมาเปิดอีกครั้งหลังปิดจากสถานการณ์ไวรัส

คาสิโนในศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกล้างออกเพื่อให้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง

ศูนย์กลางคาสิโนการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาเก๊า ถูก Big Cleaning ให้กลับมาเปิดดำเนินการปกติอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากปิดทำการเป็นเวลา 15 วัน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (ไวรัสโควิด 19) ไวรัสที่อันตรายถึงชีวิต Lei Wai Nong เลขานุการฝ่ายเศรษฐกิจและการเงินเขตปกครองพิเศษมาเก๊าของจีน กล่าวบรรยายสรุปวันจันทร์ ที่ 17 ว่าคาสิโนสามารถเปิดได้อีกครั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึงแม้ว่าจะยังเป็นเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่เขาไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใด การเปิดใหม่ของคาสิโนครั้งนี้ …

Read More »