แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 4วัน 3คืน ที่พัก Disney Explorers Lodge สายการบินไทย แอร์เวย์ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ จุดชมวิว วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย พักฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 1 คืน บัตรเข้าเครื่องเล่น 2 วัน Line:@hongkongsmiletrip
ติดตามเรา

แพคเกจทัวร์ฮ่องกงพักดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน

 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยการบินไทย อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ พัก Disney Explorers Lodge
 • สุดสนุกกับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่
เดินทาง:  14-17 เม.ย.61
ระยะเวลา :  4วัน 3คืน ประเทศ :  ฮ่องกง
รหัสทัวร์: pkg-del-kb-eco-tg- สถานะ: รับได้
ราคาเริ่มต้น: :29,900 บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกงพักดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน
ที่พัก Disney Explorers Lodge ห้องพักแบบ Standard Room
สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG628 
วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ จุดชมวิว วิคตอเรียพีค
อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
พักฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 1 คืน บัตรเข้าเครื่องเล่น 2 วัน

As to Disney artwork/properties: ©Disney” OR “As to Disney artwork, logos, and properties: ©Disney

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เข้าโรงแรม – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

08.00 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์  (TG) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง

10.45 น.     ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG628

14.30 น.     ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออก B ท่านจะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays นะคะ

นำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้ เป็นลักษณะจอยบัส

นำท่านผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุด

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Kimberley Hotel

ตั้งอยู่ระหว่างใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน http://www.kimberley.hk
 

วันที่สอง  วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ

หลังอาหาร นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิวหรือ วัดกังหันนำโชค ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ (ศักดิ์สิทธิ์มากๆ อยากให้ทุกท่านตั้งใจอธิฐานขอพร) เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของฮ่องกง นำท่านสู่โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ จากนั้นทำท่านไปยัง จุดชมวิวของที่อยู่ระหว่างทางไปยังจุดสูงสุดของวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และ สีสันของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า ขอแบนด์เนมทุกยี่ห้อ ทุกชิ้น บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสามารถสอบถามไกด์ได้เลย

***อิสระอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นตามอัธยาศัย***

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Kimberley Hotel ด้วยตัวท่านเอง

วันที่สาม   ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

15.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ Disney Explorers Lodge โรงแรมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท เอาใจคุณหนูๆ และครอบครัว กับโรงแรมและห้องพักสุดกว้างขวาง ที่มาในธีม การออกสำรวจ (ราคาไม่รวมกิจกรรมเสริมในโรงแรม) จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่

ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ำโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy  เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land .

ห้ามพลาด!! กับโซนใหม่ หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man MARK III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์คและผลงานชิ้นเอกด้านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้านแรงโน้มถ่วง

อาหารไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์

ที่พัก Disney Explorers Lodge ห้องพักแบบ Standard Room https://www.hongkongdisneyland.com/

 

วันที่สี่  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Dragon Wind ท่านจะได้รับประทานอาหารกับตัวละครของดิสนีย์ อาทิ Mickey หรือ Minnie ที่มาในชุดของนักสำรวจ ที่พร้อมทักทายและเอาใจคุณหนูๆ ให้ได้ทานอาหารกันอย่างเพลิดเพลิน

**กรุณาเช็คเอาท์ก่อนเวลา 11.00 น. และท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรมได้**

ให้ท่านได้อิสระในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โดยท่านสามารถใช้บริการรถชัทเทิลบัสของโรงแรมเพื่อไปยังสวนสนุกได้

 ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก

19.05 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG639

20.45 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

ราคานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย แอร์เวย์ ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนักสัมภาระ 30 kg)
 2. โรงแรมระดับ 4 ดาว / 3  คืน พักห้องละ 2 -3 ท่าน
 3. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 4. ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน  วัดแชกง , เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ , จุดชมวิว วิคตอเรียพีค, ร้านจิวเวอลี่ (โดยรถโค้ชเป็นลักษณะจอยบัส)
 5. บัตรเครื่องเล่นสวนสนุกไม่จำกัด ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 6. อาหารเช้า 2 มื้อ (มื้อแรกอาหารเช้าแบบติ่มซำ / มื้อที่สองที่โรงแรมดิสนีย์)

หมายเหตุ

 1. หลังจากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 2. หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ให้ออกที่ทางออก B สังเกตป้าย C.P.Holidays พบเจ้าหน้าที่ลูกค้าสามารถยื่นใบคอนเฟิร์มให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
 3. แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 4. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour  ค่าทิปไกด์ ท่านละ 50 HKD  (ต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)

 

วิธีการทำจอง

 1. โทร. 02-3205588/ 091-4063311/ 081-8041230 / 090-9842499 
 2. ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 3. การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังทำการจองและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ cpholidays88@gmail.com หรือ แฟกซ์ 02-320-3636 หรือ ไอดีไลน์ cpholidays3/cpholidays2/cpholidays1/cpholidays

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
FB Chat
Top