ติดตามเรา
  แพ็คเกจ ม๊าเก๊า 3วัน 2คืน 4STAR

แพ็คเกจ ม๊าเก๊า 3วัน 2คืน 4STAR

 • พักโรงแรมสุดหรู 4 ดาว
 • เซนาโด้แสควร์
 • สายการบิน แอร์มาเก๊า (NX)
 • อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เที่ยวชมเมือง หรือช้อปปิ้ง
  เดินทาง:  เดินทางได้ถึง 31 ธันวาคม 61
  ระยะเวลา:  3วัน2คืน
  ประเทศ:  มาเก๊า
  รหัส:   PKGNX-MACAO-4STAR-1
  สถานะ: รับได้
เริ่ม:12,900 บ.

แพคเกจ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน Touching Moment Macau

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 600 กว่าปี  โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้แสควร์

วันแรก       กรุงเทพฯ – มาเก๊า –  โรงแรม

 

08.30 น.    

 • ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ N1-N3 สายการบิน แอร์มาเก๊า (NX) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง

11.10 น.    

 • ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX885  (Economy Class)

15.00 น.    

 • ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว และหลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออกแล้วสังเกตป้าย C.P.HOLIDAYS จะมีเจ้าหน้าที่นำท่านเดินไปขึ้นรถของแต่ละโรงแรมด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีไกด์คอยบริการ)สัมผัสกับเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊ามีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ มาเก๊า

 

 

 • มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ“เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่าก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน เดินทางเข้าสู่ที่พักและ CHECK IN ด้วยตัวท่านเอง

 

GRAND VIEW HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง       มาเก๊า (โบสถ์เซ็นปอล/วัดนาจา/เซ็นดอมินิก/เซนาโด้สแควร์/วัดอาม่า/มาเก๊าทาวเวอร์/ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน)

 

 

เช้า      

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชมโบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรปจุดกำเนิดแห่ง มาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลงโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม เซนาโด้แสควร์เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊าซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย

 

 

 • เซนาโด้แสควร์เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊าซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย
 • หลังจากนั้นนำท่านนมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊ามีอายุราว 600 กว่าปี 

 

 

และวัดอาม่า A-Ma Temple เป็นวัดที่มีอยู่มายาวนาน สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึ้น จึงทำให้เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง เชื่อกันว่าที่มาของชื่อมาเก๊านั้น มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้นี่เอง ในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลว่า อ่าวของอาม่า จึงเพี้ยนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบัน วัดอาม่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจุดกราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ จึงทำให้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่างของวัดอาม่าแห่งนี้  หลังจากนั้นให้ท่านไดเอิสระตามอัธยาศัยและกลับโรงแรมด้วยตัวท่านเองอาม่าแห่งนี้

 

วันที่สาม    อิสระ – กรุงเทพฯ

 

ให้ท่านได้อิสระเดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของมาเก๊า เช่น ร้านอาหารชื่อดังและร้านขนมทาร์ตไข่ เจ้าอร่อยอยู่ไม่ไกลอีกด้วย มาถึงมาเก๊าถ้าไม่ได้ลองขนมทาร์ตไข่ที่นี่ถือว่าพลาดมากๆ และยังมีร้าน บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้ง  ชื่อดังสุดอร่อยแห่งเซนาโด้ สแคว์ บะหมี่ไข่เส้นนุ่มกำลังดีกับเกี๊ยวกุ้งยักษ์ที่ลวกมาได้อย่างพอดี น้ำซุปก็กลมกล่อม ให้เลือกรับประทาน  

16.00 น.     เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมาเก๊าโดย Shuttle Bus ของแต่ละโรงแรมด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีไกด์บริการ)

19.00 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882  

20.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

 

 

อย่าลืมใช้คูปอง!! DEAN&DELUCA มูลค่า 500/ห้อง ท่านสามารถใช้ได้ในสาขากรุงเทพฯเท่านั้น ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณและเขาใหญ่ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารประจำชาติมาเก๊าที่เรียกว่า ”แมกานิส(Macanese)” มีเอกลักษณ์ตรงการจับอาหารโปรตุเกส อเมริกาใต้ และแอฟริกา ซึ้งล้วนเป็นดินแดนในอาณานิคมของโปรตุเกสเข้ามาผสมผสานกัน

ราคานี้รวม

 

 • ตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์มาเก๊า ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและมาเก๊า(น้ำหนักสัมภาระ 20 kg)
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า / 2  คืน พักห้องละ 2 -3 ท่าน
 • Shuttle Bus รับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

 

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินมาเก๊าเรียบร้อยแล้ว
 • เดินไปขึ้นรถ Shuttle Bus ของแต่ละโรงแรมด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีไกด์บริการ)
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • แพคเกจนี้ *เดินทางตั้งแต่ 4ท่าน ขึ้นไป กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top