ติดตามเรา
  แพคเกจทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Airmacau

แพคเกจทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Airmacau

 • เที่ยวชม โบสถ์เซนต์ปอล-วัดนาจา –โบสถ์เซนต์โดมินิก-จตุรัสเซนาโด้-อาคารไปรษณีย์กลาง-วัดอาม่า สายการบินแอร์มาเก๊า ชมหอคอยมาเก๊า (Macau Tower) อิสระช้อปปิ้งและ เที่ยวชมเมือง ตามอัธยาศัย
  เดินทาง:  เดินทาง ม.ค - มิ.ย 63
  ระยะเวลา:  3 วัน 2 คืน
  ประเทศ:  มาเก๊า
  รหัส:   PKG-MFM-3D2N


เริ่ม:10,999 บ.

โปรแกรม แพ็คเกจ   มาเก๊า  3วัน 2คืน

ชั้นประหยัดราคา (บาท)   

10,999 /ท่าน

เดินทาง ม.ค - 30 มิ.ย.  2563

สายการบินแอร์มาเก๊า

แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

ที่พัก

โรงแรมระดับ 3-5 ดาว  2 คืน

รถรับ-ส่ง

บริการด้วยรถโค้ชแบบจอยน์บัส*สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

อาหาร

 อาหารเช้าที่โรงแรม 1 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ

Air Macau

ขาไป

NX885

กรุงเทพ (BKK) –  มาเก๊า  (MFM)

10.35-14.20 น.

ขากลับ

NX882

มาเก๊า (MFM)   -  กรุงเทพ (BKK)

19.00-21.00 น.

 

**แพคเกจนี้ เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป**

วันแรก           กรุงเทพฯ – มาเก๊า –  อิสระตามอัธยาศัย

08.30 น.          ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ N1-N3                   

           สายการบิน แอร์มาเก๊า (NX) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง

10.35 น.          ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX885

14.20 น.         ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯ

   จัดเตรียมไว้ให้เป็นรถโค้ชแบบจอยน์บัสร่วมกับท่านอื่น หลักจากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก  เมื่อถึงโรงแรมที่พักท่านสามารถเช็คอินห้องพักด้วยพาสปอร์ตได้เลย สำหรับการเข้าพักในแต่ละโรงแรมเจ้าหน้าที่         ของโรงแรมจะทำการขอมัดจำการเข้าห้องพักอาจจะเป็นบัตรเครดิตหรือเงินสดทั้งนี้เงินมัดจำจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม หลังจากทำการเช็คเอ้าท์แล้วหากท่านมัดจำเป็นเงินสดจะคืนเป็นเงินสดหรือหากมัดจำด้วย       บัตรเครดิตวงเงินจะคืนกลับมาภายในบัตรประมาณ 2 อาทิตย์

สัมผัสกับเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊ามีภาพความแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

Macao หรือ Macau ในภาษาจีนเรียกว่า “เอ้าเหมิน” (Ou Mun) หรือประตูแห่ง

             การค้าขาย ดินแดนเล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียง 30.8 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่ ริมทะเลจีนใต้ ทางทิตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มาเก๊าเคยเป็นดินแดน แดนโพ้นทะเลหนึ่ง ของประเทศโปรตุเกส ตั้งแต่ปี ค.ศ.1557-1999 รวมระยะเวลานานกว่า 400 ปี ดังนั้นมาเก๊าจึงมีการผสมผสานระหว่าง ศิลปวัฒนธรรมยุโรปกับเอเชียจนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันและมีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ จีนและโปรตุเกส

ปัจจุบัน มาเก๊ามีสถานะเป็นเขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเก๊าแบ่งเป็นเขตหลักๆ 4 เขต ได้แก่ Macao (มาเก๊า), Taipa (ไทปา), Cotai (โคไท) และ Coloane (โคโลอาน)

            กว่าจะเป็นชื่อ “มาเก๊า”  มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า“อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่าก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน เมื่อถึงที่พักแล้ว CHECK IN ด้วยตัวท่านเอง

วันที่สอง     ซากโบสถ์เซนต์ปอล-วัดนาชา –โบสถ์เซนด์โดมินิก-มหาวิหารมาเก๊า –  ถนนปายอา แกรนเด้ – อาคารเลียล เซนาโด-จัตุรัสเซนาโด้-อาคารไปรษณีย์กลาง-วัดอาม่า-หอคอยมาเก๊า-ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ- เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า                  (ABF/L/-)

เช้า                    รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

ไกด์ท้องถิ่นมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันรับท่านที่สนามบิน

นำท่านสู่ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul’s) ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลคือด้านหน้าของโบสถ์มาแตร์เดอิที่ถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ถัดไปจากโบสถ์ ทั้งโบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล และป้อมปราการเป็นสิ่งปลูกสร้างของพระนิกายเยซูอิต และเข้าใจว่าเป็น “ป้อมปราการ” ของมาเก๊า ใกล้ๆ กันนั้นคือซากโบราณสถานของวิทยาลัยเซนต์ปอลที่เป็นหลักฐานของมหาวิทยาลัยแบบตะวันตกแห่งแรกในตะวันออกไกลที่มีหลักสูตรการสอนที่ละเอียด ทุกวันนี้ด้านหน้าของซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของแท่นบูชาให้กับเมืองนี้

นำท่านสู่วัดนาชา( Na Tcha Temple)วัดที่อุทิศสำหรับการสักการะนาช่าถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 โบสถ์จีนโบราณเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับซากองค์กรเจซูอิตที่สำคัญประจำภูมิภาคที่แสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวันตกและจีน เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของวัฒนธรรมที่หลากหลายและอิสรภาพทางศาสนาของมาเก๊า

นำท่านสู่โบสถ์เซนด์โดมินิก(St. Dominic Church) โบสถ์ที่มีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์พระแม่มารีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1587 โดย 3 บาทหลวงนิกายโดมินิกันชาวสเปนที่มาจากอะคาปุลโกในเม็กซิโก และโบสถ์นี้เองที่ได้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ A Abelha da China ("The China Bee") ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาโปรตุเกสฉบับแรกบนแผ่นดินจีนในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1822 ส่วนหอระฆังด้านหลังอาคารได้มีรการปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ในตอนนี้แสดงงานศิลปะประมาณ 300 ชิ้น

ท่านสู่มหาวิหารมาเก๊า (Cathedral )พระวิหารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 เดิมทีวัสดุในการก่อสร้างคือไทปา (วัสดุผสมระหว่างดินกับฟาง) ในการปฏิสังขรณ์ในปี ค.ศ. 1780 พระวิหารได้ย้ายบริการทางศาสนาไปที่หอสวดเก่าของสำนักแห่งความเมตตาเป็นการชั่วคราว ด้านหน้าพระวิหารโดดเด่นด้วยเสาฝาผนังและหอระฆังคู่ ภายนอกอาคารหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์จากเซี่ยงไฮ้ทำให้อาคารดูหนักแน่นแข็งแรง

ท่านสู่ถนนปายอา แกรนเด้ Avenida da Praia Grandตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรมาเก๊าในทัศนียภาพของทะเลสาบ ถนนสายยาว 1,130 เมตรที่เคยเรียกกันว่า ถนนนัมวาน (Nam Van Street) จนเปลี่ยนมาเป็นชื่อถนนปรายอา แกรนเด้เมื่อปี ค.ศ. 1995 คือศูนย์กลางการค้าของมาเก๊าจนทุกวันนี้ที่ยังคงรูปโฉมน่ามองนัยว่ารายล้อมด้วยอาคารประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ อาคารศาลหลังเดิม

นำท่านสู่อาคารเลียลเซนาโด อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1784 เป็นหอประชุมเทศบาลมาเก๊าแห่งแรกและยังคงใช้งานมาจนทุกวันนี้ ชื่อ “ลีล เซนาโด” (วุฒิสภาผู้ภักดี) มาจากชื่อ “เมืองแห่งนามของเทพมาเก๊า หาใครภักดีกว่านี้ได้ไม่” ที่กษัตริย์ดอม จอห์นที่ 4 แห่งโปรตุเกสพระราชทานให้ในปี ค.ศ. 1654 อาคาร “ลีล เซนาโด” ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิค และได้สงวนกำแพงหลักและแผนผังเดิมเอาไว้ รวมถึงสวนด้านหลังอาคารไว้ด้วย ชั้นหนึ่งของอาคารด้านในเป็นห้องประชุมพิธีการที่นำไปสู่หอสวดเล็กๆ และหอสมุดที่แกะสลักอย่างวิจิตรตามแบบของหอสมุดมาฟราคอนแวนต์ในโปรตุเกส

นำท่านสู่จัตุรัสเซนาโด้  (Senado Square) เป็นย่านยอดฮิตของมาเก๊า มีทั้งสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสผสมผสานกันวัฒนธรรมจีนให้เที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชื่อดังและร้านขนมทาร์ตไข่เจ้าอร่อยอยู่ไม่ไกลอีกด้วย บริเวณย่านนี้จะมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งให้แวะชมได้ เรียกได้ว่าครบทุกที่ฮิตของย่านนี้  เซนาโด้ สแคว์ จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีพื้นที่ทั้งหมด 3,700 ตารางเมตร เป็น 1 ใน 4 จตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของมาเก๊า และในปี 2005 จตุรัสแห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO’s World Heritage ทางเดินต่างๆตกแต่งด้วยกระเบื้องและหินโมเสสหลากสีเป็นลายคล้ายคลื่นทะเล  มีร้านค้าเปิดกันอยู่ทั้งสองข้างทาง เป็นทางเดินคดเคี้ยวเลี้ยวไปตามทางที่จะไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ

นำท่านสู่อาคารไปรษณีย์กลาง (General Post Office Building) อยู่ติดจัตุรัสเซนาโด อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เคยเป็นสมาคมเพื่อการกุศลท่งซิงทง (Tung Sin Tong Charitable Society) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1929 ในแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิก ออกแบบโดย José Chan สถาปนิกเอกชาวจีนคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหน่วยงานที่ดินของมาเก๊า (Macau Land and Sea Public Works Department) ทำหน้าที่บริการไปรษณีย์ให้คนท้องถิ่นและผู้มาเยือนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สำนักงานไปรษณีย์และการคมนาคมแห่งมาเก๊าได้เพิ่มบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันยุคสมัย แนะนำให้เข้ามาซื้อโปสการ์ด เลือกแสตมป์ดวงโปรด ส่งถึงคนที่คุณรัก ช่วยให้การเดินทางครั้งนี้มีความหมายยิ่งขึ้น

ท่านสู่วัดอาม่า ( A-ma Temple ) ถูกก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าซึ่งประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ในสถานที่เดียวทำให้วัดอาม่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนา และความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ

นำท่านสู่ มาเก๊า ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ Macau Fishermans Wharf แหล่งท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่โดยแต่ละโซนก็จะแบ่งออกเป็นธีมต่างๆ ซึ่งถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซนใหญ่ ๆ คือ โซนของท่าเรือแห่งราชวงศ์ (Dynasty Wharf) บริเวณนี้จะมีอาคารสถาปัตยกรรมของจีนในยุคราชวงศ์ถัง เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณแบบจีนในช่วงราชวงศ์ถัง, โซนประเทศตะวันออกผสมผสานกับประเทศแถบตะวันตก (East Meets West) พื้นที่บริเวณนี้จะห้อมล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและตะวันออกอยู่รวมกัน เช่น โคลอสเซียมจำลอง, อาคารสไตล์อียิปโบราณ, ตึกช้อปปิ้งทรงยุโรป, และโซนท่าเรือแห่งตำนาน (Legend Wharf) เป็นพื้นที่ของร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และคาสิโนภายในโซนต่างๆก็จะมีทั้งจุดถ่ายรูปสวยๆ ร้านค้า ร้านอาหาร แนะนำให้ช่วงเช้าหรือเย็น เพราะแดดจะไม่ร้อนมาก เดินเล่นได้เพลินๆ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่น

นำท่านสู่หอคอยมาเก๊า (Macau Tower) มีจุดชมวิวที่ความสูง 223 เมตร แบบพาโนรามิค 360 องศา และกิจกรรมท้าความสูงอีกหลายอย่าง นอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามจนเป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊าด้วยความสูงทั้งหมดของหอคอย ที่วัดจากพื้นจนถึงจุดสูงสุดอยู่ที่ 338 เมตร ที่ลานชมวิว Observation Deck จะมีร้านอาหาร จุดชมวิวพาโนรามิก 360 องศา และกิจกรรมท้าทายความ

 

สูงที่น่าสนใจหลายอย่างดังนี้

***กิจกรรมบนหอคอยมาเก๊าไม่รวมอยู่ในแพ็คเก็จ***

BungyJump เป็นการโดดจากความสูง 223 เมตร ซึ่งเป็นจุดโดดบันจี้จัมป์ที่สุงที่สุดในโลก ราคา 3,288 เหรียญมาเก๊า MOP

SkyJump จะคล้ายกับบันจี้จัมป์แต่จะน่ากลัวน้อยกว่า เพราะ Skyjump จะเป็นการปล่อยตัวลงมาจากสายเคเบิ้ลจนถึงพื้นที่ใช้เวลาทั้งหมด 17 วินาที ไม่ใช่การปล่อยตัวแบบ Free Fall ลงมาเลยแบบบันจี้จัมป์ ราคา 2,288 เหรียญมาเก๊า MOP

SkyWalk เป็นการใส่ชุดที่มีเคเบิ้ลผูกติดกับตัวแล้วออกไปเดินที่ทางเดินกระจกรอบหอคอย ราคา 788 เหรียญมาเก๊า MOP

Tower Climb เป็นกิจกรรมที่ให้เราปีนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดของหอคอย ที่ความสูง 338 เมตรด้วยตัวเอง เป็นกิจกรรมที่น่ากลัวและพลังงานมากที่สุด กิจกรรมนี้ต้องใช้เวลาในการปีนขึ้นและลงประมาณ 3 ชั่วโมง ราคา 1,888 เหรียญมาเก๊า MOP

กิจกรรมท้าความสูงทั้ง 4 ของหอคอยมาเก๊า เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์-พฤหัส 11:00-19:30 และวันศุกร์เสาร์ 11:00-22:00

บ่าย  นำท่านสู่เดอะเวเนเชี่ยน (The Venetian Resort Hotel) ให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหารมากมายและอีกหนึ่งความคลาสสิคคือการ ล่องเรือกอนโดลาในลำน้ำแห่งเวนิส ฟังการขับขานอันไพเราะของนายท้ายเรือที่ทำหน้าที่พาเราล่องเรือ

*สำหรับค่าล่องเรืออยู่ที่ 118MOP$/ท่าน ต่อการนั่งเรือชมบรรยากาศเวนิสจำลองไม่เกิน 10 นาที**

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้งและชมความงามของโรงแรม The Venetian Macao Hotel & Resort หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พักด้วยตัวท่านเอง

วันที่สาม      อิสระตามอัธยาศัย   มาเก๊า  ––   กรุงเทพฯ                                   (-/-/-)

เช้า              อิสระช้อปปิ้งและ เที่ยวชมเมือง ตามอัธยาศัย

 เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมาเก๊าโดย รถที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นรถโค้ชแบบจอยน์บัสร่วมกับท่านอื่น (ไม่มีไกด์บริการ)

19.00 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882  

21.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

……………………………………………………………………………………………….

**กรณีไม่ต้องการตั๋วเครื่องบินหักค่าตั๋ว 5,000 บาทจากราคาแพคเกจ**

โรงแรม

อัตราค่าบริการ

 ราคาแพคเกจเริ่มต้น

พักเดี่ยว (ราคาเริ่มต้น)

JinJiang Inn 3* hotel(Macau)

10,900 -

4,500 -

Casa Real Hotel 4 * (Macau)

13,900 -

4,500 -

Grand Dragon Hotel 4 ดาว

13,900 -

4,500 -

Lisboa Hotel 5* (Macau)

13,900-

4,800-

Sheraton Macau 5* (Taipa)

15,900-

8,400-

Sheraton Macau 5* ราคาโปรจอง 21วันก่อนเดินทาง

13,900

8,400-

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้น ยังไม่รวมภาษีสนามบิน  5,000 บาท *

         อัตรานี้รวม

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นประหยัดไป-กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีสำหรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเงื่อนไขของตั๋วตามที่สายการบินระบุ
 2. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุ  กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการ TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุทางบริษัทขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพักทั้งนี้การจัดห้องจะเป็นดุลยพินิจและสถานะห้องของทางโรงแรมเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงานและทำการรีเควสตามที่ลูกค้าได้แจ้งมา กรณีเดินทาง 3ท่านหากต้องการพักท่านเดียวมีแต่พักเดี่ยวเพิ่มหรือพัก 1 ห้องเตียงจะเป็นแบบเตียงเสริมที่ทางโรงแรมจัดให้
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการซิตี้ทัวร์
 4. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบินแบบจอยน์บัส
 5. ค่าทิปไกด์ 50เหรียญฮ่องกง
 6. ค่าอาหารเช้าที่โรงแรม 1 มื้อ / ค่าอาหารกลางวันวันซิตี้ทัวร์ 1มื้อ

         อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
 5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)
 6. ประกันการเดินทาง Travel Insurance หากต้องการซื้อประกันการเดินทางสอบถามจากเจ้าหน้าที่

 

วิธีทำการจอง

 1. โทร. 02-3205588/ 091-4063311 ฝน/081-8041230 อั้ม / 090-9842499 กุ้ง / 098-9801083 บุ๋ม090-9842499 กุ้ง / 098-9801083 บุ๋ม090-9842499 แอน / 098-9801083 ฝน
 2. E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 3. การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังทำการจองและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ cpholidays88@gmail.com หรือ แฟกซ์ 02-320-3636 หรือ ไอดีไลน์ cpholidays/cpholidays1/cpholidays2/cpholidays3

         เงื่อนไขการให้บริการและการยกเลิก สำหรับแพคเกจทัวร์

 1. กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนเนื่องจากแพคเกจทัวร์ทางบริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบินและทำการันตีห้อง
  1.1ยกเลิกก่อนเดินทางกรณีตั๋วได้มีการออกตั๋วไปแล้วเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  1.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วเรือ ได้ทำการออกแล้วและต้องทำการแก้ไขชื่อหรือเงื่อนไขเป็นไปตามชนิดของตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือหรือเงื่อนไขของทางโรงแรมเป็นต้น
 2.  เมื่อท่านออกเดินทางแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6เดือน บริษัทไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วทั้งหมด
 6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ
 7. ท่านจะต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ กำหนดในวันที่เป็นซิตี้ทัวร์

         หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
 2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด
 4. หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์ หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง

 

 

 

 

 

 


แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top >>> >>>