บิน Business Class สู่ฮ่องกง นั่ง Limousine สู่โรงแรม Mandarin Oriental Hong Kong ไหว้พระวัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย Line:@hongkongsmiletrip
ติดตามเรา

ทัวร์ฮ่องกง Mandarin Oriental Hong Kong Business Class 3D 2N

 • Emirates A380 Business Class ,ฮ่องกง แอร์ไลน์ Business Class (HX)
 • Private Alphard สู่โรงแรม
 • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Clipper Lounge
 • ฟรี City Tour
เดินทาง:  มกราคม - มีนาคม 61
ระยะเวลา :  3วัน 2คืน ประเทศ :  ฮ่องกง
รหัสทัวร์: PKGVIP-MANDARIN สถานะ: รับได้
ราคาเริ่มต้น: :33,900 บาท

 

MADARIN ORIENTAL HOTEL

 


ราคาผู้ใหญ่เริ่มต้น

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี

พักเดี่ยว

มกราคม-มีนาคม61

34,900.-

21,900

19,900

ราคาผู้ใหญ่เริ่มต้น

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี

พักเดี่ยว

มกราคม-มีนาคม61

33,900.-

20,900

19,900

เดินทางเฉพาะ ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Mandarin Oriental Hong Kong

05.30 น.  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ Business Class (HX)

08.30 น.   ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX768 Business Class   สำหรับท่านไหนอยากอัพรูปสวยๆเชื่อมต่อ WIFI ได้เลยนะค๊า (หรือสอบถามเจ้าหน้าที่)

(บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม)

12.10 น.    ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง


10.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินด้วยและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง เช็คอินได้ที่ช่อง Business Class  ได้เลย ไม่ต้องต่อคิวยาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เพราะสายการบินมี Priority Card ให้สำหรับทุกท่าน สำหรับบัตรโดยสาร Business Class สามารถใช้บริการของ Lounge Emirates ชั้น 3 Concourse E และท่านควรเดินไปถึงประตู GATE ก่อนเครื่องออก 1 ชั่วโมง

14.00 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Classสำหรับการเชื่อมต่อ WIFI กรุณาสอบถามเจ้าหน้าบนเครื่องได้เลย(บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม หากต้องการใช้บริการ Bar Counter เดินไปด้านหลังสุดได้เลย
ไม่เสียค่าบริการ)

18.05 น.   ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงแรมมาชูป้าย ชื่อของท่าน ตรงหน้าประตู GATE ที่ท่านลงเครื่องทันที (ในกรณีที่ท่านไม่เจอเจ้าหน้าที่ ให้ท่านรับกระเป๋าแล้วติดต่อที่เคาน์เตอร์ B13) เจ้าหน้าที่จะดูแลท่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ นำท่านเดินทางด้วยรถ Rolls Royce orMercedes Benz (ทางบริษัทจะรีเควสเป็นรถ Rolls Royce ให้เป็นอันดับแรก หากกรณีที่รถเต็มจะเปลี่ยนเป็น Mercedes Benz มารับแทน)

 


 

รบกวนทุกท่านปรับนาฬิกาบนข้อมือให้ +1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเชื่อต่อ Wifi เวลาก็จะปรับอัตโนมัติจ๊ะ ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของฮ่องกง..." "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุด นำท่านผ่านสะพานซิงหม่าเป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ตั้งชื่อตามเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน มีช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7 ของโลก

นำท่านเข้าสู่โรงแรม MANDARIN ORIENTAL HOTEL ตั้งอยู่ใน The Landmark ในฮ่องกง ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ให้เป็นโรงแรมระดับห้าดาว มีห้องพักและห้องชุดที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงจำนวน 113 ห้อง ลักษณะห้องพักแบบ City View Room ขนาดห้อง 38-40 ตรม. วิวหันไปทางตึกดังๆของเกาะฮ่องกง เช่นตึก HSBC, Bank of China ตึกเชียงกง และฮ่องกงคลับ ตึกเหล่านี้จะแสดงไฟที่เรียกว่า Symphony of light เริ่มเวลาประมาณ 20.00

ที่พัก MADARIN ORIENTAL HOTEL (TYPE ROOM CITY VIEW )

http://www.mandarinoriental.com

วันที่สอง  Breakfast – วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Clipper Lounge

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม          

ฟรี*** ลูกค้าท่านใดที่ต้องการไปไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลกับเรา***(กรุณาแจ้ง  ล่วงหน้าในวันจองแพคเกจ หรืออย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย) ไกด์ท้องถิ่นมารับท่าน ณ โรงแรม  ( เวลานัดหมายทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนหรือ ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดรับส่งกับเจ้าหน้าที่ ณ วันรับท่านที่สนามบิน )

นำท่านสู่รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมา ขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

นำท่านสู่วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ (ศักดิ์สิทธิ์มากๆ อยากให้ทุกท่านตั้งใจอธิฐานขอพร) จากนั้นนำท่านสู่โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง

  

จากนั้นทำท่านไปยัง จุดชมวิว ที่อยู่ระหว่างทางไปยังจุดสูงสุดของวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และ สีสันช่วงกลางวันของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย

เย็น       รับประทานอาหารมื้อเย็น ลักษณะบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร Clipper Lounge อยู่ชั้น Mezzanine floor(M floor) ด้วยบุฟเฟต์คุณภาพระดับชั้นนำของเกาะฮ่องกง โดดเด่นด้วยอาหารทะเลสดๆ จากทั่

โลกทั้งลอบเตอร์ กุ้งทะเล ปุทะเล หอยนางรม ปลาดิบ รวมทั้งเป็ดปักกิ่งและสเต็กชั้นดี อิ่มอร่อยด้วของหวานนานาชนิด เค้ก ช้อคโกแลตและโฮมเมดไอศกรีมจาก The Mandarin Cake Shop ทีได้รับรางวัลระดับโลกมาเมื่อไม่นานนี้

ที่พัก MADARIN ORIENTAL HOTEL (TYPE ROOM CITY VIEW )

http://www.mandarinoriental.com

วันที่สาม    อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือกไปย่านถนนนาธานก็มีสินค้าให้เลือกมากมาย เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากมาย ของแบนด์เนม ทุกยี่ห้อ ทุกชิ้น บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสามารถสอบถามไกด์ได้เลยได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดย รถ ALPHARD ส่วนตัว

21.45 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385  Business Class เช่นเดิม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี ใช้บริการ Lounge ได้เหมือนเดิม

23.50 .      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

Emirates Lounge near gate 40 Terminal One

 


23.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 (Business Class) เช่นเดิม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี   

02.20 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  

LUB BAUHINAI Lounge near gate 23 Terminal One


   ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจสายการบินเอมิเรตส์ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนัก 40 kg )
 • โรงแรม MADARIN ORIENTAL HOTEL 2  คืน พักห้องละ 2–3 ท่าน
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ฟรี! ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน  วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ , จุดชมวิววิคตอเรียพีค , ร้านจิวเวลรี่
 • อาหารเช้า 2 มื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม / บุฟเฟต์มื้อเย็น 1 มื้อ

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour  ค่าทิปไกด์ ท่านละ 50 HKD(เด็กต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)

วิธีการทำจอง

 1. โทร 02-3205588 ในเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.
 2. ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 3. การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันทีหลังทำการจองและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่cpholidays88@gmail.com หรือ cs@cpholidays.co.th แฟกซ์02-320-3636 หรือ
  ไอดีไลน์ cpholidays3/ cpholidays2 / cpholidays1 / cpholidays

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
ทัวร์ฮ่องกง The Peninsula Hongkong Business Class 3D 2N
ทัวร์ฮ่องกง The Langham Hong Kong Business Class 3D 2N
FB Chat
Top