ติดตามเรา

แพคเกจฮ่องกง The Langham Hong Kong Business Class 3วัน 2คืน

 • พัก The Langham Hong Kong Hotel สุดหรู 5 ดาว
 • บินชั้น Business Class เลือกบิน Emirates หรือ Hong Kong Airlines
 • ทานมิชลินสตาร์ ร้าน T’ang Court Restaurant สุดอร่อย
 • ไหว้พระวัดดัง ของชาวฮ่องกง เสริมดวง
  เดินทาง:  วันนี้ - 31 ส.ค. 61
  ระยะเวลา:  3 วัน 2 คืน
  ประเทศ:  ฮ่องกง
  รหัส:   PKGVIP-BC-LANGHAM
  สถานะ: รับได้
เริ่ม:25,900 บ.

The Langham Hong Kong

ตั้งอยู่ในใจกลางของ Tsim Sha Tsui ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง และความบันเทิงมากมายของฮ่องกง
พร้อมบริการสุด Exclusive อย่างครบครันจากโรงแรม

 

 

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี

พักเดี่ยว

วันนี้ – ส.ค. 61

27,900.-

19,900

13,000

T’ang Court

30,900.-

23,900

13,000

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี

พักเดี่ยว

วันนี้ – ส.ค. 61

25,900.-

18,900

13,000

T’ang Court

28,900.-

22,900

13,000

 


วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – The Langham

กรณี โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์

05.30 น.   ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ Business Class (HX)

08.30 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง  โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX768 Business Class   สำหรับท่านไหนอยากอัพรูปสวยๆ เชื่อมต่อ WIFI ได้เลยนะค๊า(หรือสอบถามเจ้าหน้าที่)   (บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม)

12.10 น.   ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

---------------------------------------------

กรณี โดยสายการบิน เอมิเรตส แอร์ไลน์
10.30 น.     ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์T สายการบิน เอมิเรตส แอร์ไลน์ Business Class(EK) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการเช็คอินด้วยและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง เช็คอินได้ที่ช่อง Business Class  ได้เลย ไม่ต้องต่อคิวยาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เพราะสายการบินมี Priority Card ให้สำหรับทุกท่าน สำหรับบัตรโดยสาร Business Class สามารถใช้บริการของ Lounge Emirates ชั้น 3 Concourse E และท่านควรเดินไปถึงประตู GATE ก่อนเครื่องออก 1 ชั่วโมง

14.00 น.       ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน เอมิเรตแอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Class   สำหรับการเชื่อมต่อ WIFI กรุณาสอบถามเจ้าหน้าบนเครื่องได้เลย(บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม หากต้องการใช้บริการ Bar Counter เดินไปด้านหลังสุดได้เลย ไม่เสียค่าบริการ)

18.05 น.       ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงแรมมาชูป้าย ชื่อของท่านตรงหน้าประตู GATE ที่ท่านลงเครื่องทันที  (ในกรณีที่ท่านไม่เจอเจ้าหน้าที่ ให้ท่านรับกระเป๋าแล้วติดต่อทีเคาน์เตอร์ B13) เจ้าหน้าที่จะดูแลท่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

รบกวนทุกท่าน ปรับนาฬิกาบนข้อมือให้ +1 ช.ม. ส่วน Smart Phone ทั้งหลายเพียงท่านเชื่อต่อ Wifi เวลาก็จะปรับอัตโนมัติจ๊ะ ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของฮ่องกง..." "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุด นำท่านผ่านสะพานซิงหม่าเป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ตั้งชื่อตามเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน มีช่วงกลางยาว 1,377 เมตร สูง 206 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 7 ของโลก

นำทุกท่านเข้าสู่ THE LANGHAM HOTEL โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ลักษณะห้องพักแบบ DELUXE CITY VIEW ROOM

langham hotel Hong Kong

ที่พัก THE LANGHAM HOTEL  www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong


วันที่สอง  วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ– อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – เลือกทาน T’ang Court Resturant

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายใรโรงแรม (Food Gallery) หลังทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามของวัดแชกงหมิว

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ (ศักดิ์สิทธิ์มากๆ อยากให้ทุกท่านตั้งใจอธิฐานขอพร) จากนั้นนำท่านสู่โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง

นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

นำท่านสู่  วัด เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เกาะฮ่องกง

Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือ

เที่ยง  สำหรับลูกค้าที่เลือกทานมื้อเที่ยง at T’ang Court Resturant for Michelin’s 3 Star

ที่พัก THE LANGHAM HOTEL  www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong


วันที่สาม    อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายใรโรงแรม (Food Gallery)

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือกไปย่านถนนนาธานก็มีสินค้าให้เลือกมากมาย เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือ

ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากมาย ของแบนด์เนมทุกยี่ห้อ ทุกชิ้น บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสามารถสอบถามไกด์ได้เลย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดย รถ ALPHARD ส่วนตัว

 

 •  กรณี โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์

CLUB BAUHINAI Lounge near gate 23 Terminal One

23.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761

(Business Class) เช่นเดิม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี

02.20 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

 

 • กรณี โดยสายการบิน เอมิเรตส แอร์ไลน์

Emirates Lounge near gate 40 Terminal One

21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385  (Business Class) เช่นเดิม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี ใช้บริการ Lounge ได้เหมือนเดิมเลยนะค๊ะ)

23.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจสายการบินเอมิเรตส์ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนัก 40 kg )
 • โรงแรม THE LANGHAM 2  คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน  วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ , จุดชมวิววิคตอเรียพีค , ร้านจิวเวลรี่
 • อาหารเช้า 2 มื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • หลังจากที่รับกระเป๋า ให้ออกที่ทางออก B ท่านจะได้พบกับไกด์ ที่ยืนรอท่านอยู่ ให้สังเกตป้าย C.P.Holidays นะคะ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour  ค่าทิปไกด์ ท่านละ 50 HKD
 • (เด็กต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)
 • *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคา และ โปรแกรม ตามที่แจ้งในรายการข้างต้น หลังจากเดินทางแล้วลูกค้าปรับเปลี่ยนรายการหรือบริการจากทางโรงแรม หรือ บริษัทฮ่องกงด้วยตัวท่านเองและหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี *

 

วิธีการทำจอง

 • โทร. 02-3205588 สายด่วน 08-18041230,09-14063311
 • Line ID: @cpholidays @hongkongsmiletrip
 • เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น. / วันเสาร์ 08.30-15.00น.
 • ส่ง E-mail หรือ Fax สำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • การจองจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนทันที
 • ​หลังจาการจอง ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ cpholidays88@gmail.com หรือ cs@cpholidays.co.th 
 • แฟกซ์ 02-320-3636 **(ลูกค้าเดินทางมาชำระเงินได้ที่ office / เราไม่รับบัตรเครดิตนะคะ)

 

เบอร์ติดต่อ (ฝ่ายขายทัวร์)

 1. กุ้ง 081-8041230, Line id : cpholidays (สายด่วน)
 2. มีนา 090-9842499, Line id : cpholidays1
 3. กิ๊ก 094-9914594,Line id : cpholidays3
 4. แจน 094-9925449, Line id : cpholidays4
 5. น้ำฝน 098- 9801083, Line id : cpholidays5 (สายด่วน)

 

เบอร์ติดต่อจัดกรุ๊ปเหมา 

 • 091-4659665

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top